Använd CSR i ditt företag

CSR handlar varken om välgörenhet eller att du som företag ska skänka stora summor pengar till olika organisationer, utan det handlar helt enkelt om att använda hållbarhet för att man ska kunna öka lönsamheten i det egna företaget på hemmaplan. Det blir en lönsam situation även ur en etisk synpunkt. Genom att börja på hemmaplan så hjälper du även till i utsatta delar av världen utan att det kostar dig ett öre. Det finns enkla tips som du kan använda för att komma igång med hållbart företagande redan idag. Det är inte så svårt som du tror.

1. Börja mät el och se även till att börja spara på elen. Se till att lampor släcks i rum där ingen befinner sig. Se därefter till att om möjligt byta till förnyelsebar energi. Att spara in på elkostnaderna kostar ingenting.

2. Byt till användning av förnyelsebara energikällor, till exempel vindkraft eller solenergi. En solpanel på ditt företag kan göra en väldigt stor skillnad i det långa loppet och det kommer att leda till att dina räkningar blir märkbart billigare. Genom solpaneler kommer du att spara pengar på sikt, även om de kostar att investera i dem.

3. Anställ alla typer av människor inom företaget och ta tillvara på deras kompetenser. Ha även i åtanke att du kan få bidrag för att anställa vissa grupper inom samhället.

4. Hushåll med de resurser ni har och skapa en budget över era resurser. Använd gärna återvunna resurser i era produkter så långt som det är möjligt. Att visa att man som företag tycker att hållbarhet är viktigt leder ofta till att man får fler kunder.

5. Engagera er i det lokala samhället bland annat genom att bjuda in exempelvis praktikanter. Genom att engagera er som företag får ni tillbaka mer än ni ger och era goda exempel sprids från person till person.

6. Den digitala världen finns tillgänglig och idag är det enklare än någonsin att kommunicera med människor världen över. Det innebär att man kan dra ned på resandeeskomt och istället använda sig av videokonferenser när man är i behov av att ha affärsmöten. Dessutom sparar det mycket tid som kan läggas på andra arbetsuppgifter än att resa, och tiden blir därmed mer effektivt använd.

7. Återvinn och se till att återvinna allt som går inom företaget. Detta är någonting som alla enkelt kan komma igång med och gäller såväl kompetenser som materiella saker.

8. Tänk även på vad ni äter för mat på företaget, på möten och på konferenser. Genom att ha detta i åtanke kan ni spara pengar och även ta hand om miljön. Ät gärna lokalproducerat och om maten serveras så se till att den portionsbestäms. Se även över hur avfallet hanteras.

9.Det är viktigt att ni tar hand om personalen på företaget. Det är ett sätt att bidra till en hållbar utveckling och genom att ta hand om personalen och de kompetenser som ni redan har så kommer du att få ett mer hållbart företagande. Det är viktigt att dina anställda trivs på företaget.

10. Det är viktigt att du som är chef på företaget ser till att vara ett gott föredöme, om du inte följer de regler som har satt upp så kan du inte heller räkna med att dina anställda kommer att göra det. Du ska helt enkelt se till att leva som du lär. Uppmuntra dig själv och dina medarbetare att cykla eller promenera till jobbet istället för att åk bil, både för att minska utsläppen men också för den egna hälsan.

De allra flesta företag har goda möjligheter för att komma igång med hållbart företagande och det finns samtidigt otroligt mycket för att vinna. Det tar ofta litet tid att komma igång och det är inget projekt som blir klart på en natt. Det är ett projekt som lönar sig otroligt mycket i längden för alla parter.