Hållbarhet är ett långsiktigt arbete

Det kan kännas klurigt att komma igång med hållbart företagande. Det finns en hel del tips och råd som kan hjälpa dig på vägen. Hållbarhet bör ses som ett långsiktigt arbete och det är även en strategisk fråga när det kommer till företagets framgång. När du ska börja med en mer hållbar utveckling och hållbart företagande så gäller det att du sätter upp mål för ditt företag utifrån vart ditt företag är idag. Du behöver börja med att ta en titt på själva verksamheten. Vad gör ditt företag redan nu som är positivt eller negativt ur en hållbarhetssynpunkt? Många företag arbetar redan med hållbarhet utimages-25an att de tänker på det. I dessa fall blir hållbarheten oftast en mycket stor succé när de väl blir medvetna om vad de sysslar med.

Du behöver ta några beslut för att komma igång utifrån vart företaget är idag. Börja i det lilla för att sedan successivt och långsiktigt utöka arbete. Ha en realistisk bild, en bra början kan vara att börja källsortera avfallet. Det gäller att du inte har för stora krav på ditt företag inledningsvis. Ibland är det bättre att vagga in de anställda i de nya rutinerna längs vägen. Du kan alltid fortsätta att utveckla hållbarheten för ditt företag. Du bör även fundera på vilket sätt som du genom ditt företag vill påverka framtiden. Det kan ge dig en tydlig målbild och även hjälpa dig med att välja ut vilka metoder som ni ska använda för att era mål.