Hållbarhetsfrågor som en naturlig del av ditt företags identitet

Hållbarhetsfrågor behöver bli en naturlig del av företagets identitet. För många företag är detta även en naturlig del av marknadsföringen. För att du ska kunna lyckas med ditt hållbarhetsarbete så gäller det även att det är relevant för leverantörer och kunder. Du behöver alltså veta vad de tycker och hur efterfrågan ser ut i den typen av bransch som du befinner dig i. Du behöver veta vad dina kunder tycker är viktigt när det kommer till hållbarhet. Ibland kan även potentiella leverantörer ställa krav på att du håller en viss standard i ditt hållbarhetsarbete. Detta gäller främst miljöcertifierade produkter men kan även gälla andra typer av produkter.

Det finns många enkla saker som ett företag kan göra för att minska sin negativa påverkan på miljön. Exempelvis kan ett företag välja att resa mer miljövänligt. Vidare kan särskilt kontors resursförbrukning som t.ex. papper minskas enkelt. Det kan man göra genom att ta de flesta dokument digitalt. En bra början är att starta med det som går att mäta. Då kan du enkelt sätta ett värde på det hållbarhetsarbetet ni gör och ditt företag och de anställda kommer att bli mer motiverade att fortsätta. Du kan som exempel börja med saker som är mätbara i vikt eller volym. Detta kan vara hur mycket vatten sdownload-77om ditt företag förbrukar men även saker som drivmedel, papper, kemikalier ellerel.

Detta kan du enkelt kontrollera genom vattenräkningen, elräkningen eller andra typer av räkningar som ditt företag har. Som du säkert förstår leder det även till att ditt företag kommer att spara pengar. Det är även enkelt att komma igång med detta. Du ser rent ekonomiskt om de åtgärder som du har planerat genomförs eller inte. Det blir på så sätt ett mycket konkret hållbarhetsarbete och det är även bra för engagemanget för företaget. När du börjar med hållbarhetsarbete så är det viktigt för dig och alla anställda att förstå att hållbarhetsarbete inte är någonting som sker över en natt. Hållbarhetsarbetet tar tid att införa och det krävs att man är engagerad och intresserad av hållbarhet för att man ska lyckas. Det är därför viktigt att man inte tar för sig för mycket direkt och att man ser till att vagga in företaget i hållbarhet. Då är det större sannolikhet att det kommer att lyckas.