Miljötänk i lånebranschen

Miljötänk i lånebranschen

Lånebranschen var länge lite av en miljöbov, speciellt om man skulle låna pengar online. Under flera år var det vanligt att papper skulle skickas fram och tillbaka bara för att slutföra en låneprocess vilket varken är bra för miljön eller är speciellt hållbart. Det kan verka som en petitess att skicka lite papper fram och tillbaka men det finns en anledning till att ordspråket “alla bäckar små” existerar.

Företag har ett stort ansvar

Företag, stora som små har idag ett väldigt stort ansvar när det kommer till miljötänk och hållbarhet. Självklart är inte företag som bedriver långivning ett undantag utan även dem måste ta sitt ansvar. Kollar man på hur låneföretagen jobbar idag jämför med för 10 år sedan går det att se en stor skillnad. Borta är dagarna med dokument och papper som ska skickas fram och tillbaka och har istället ersatts med BankID och digitala lösningar.

Genom mindre användning av papper i lånebranschen sparas fler träd och mindre skogsskövling behöver ske för att förse låneföretagen med papper. Visst, det är en droppe i havet att en bransch drar ned på sitt användande av papper men som vi nämnde tidigare, alla bäckar små. Man får också tänka på att leveransen med posten försvinner när dokument inte behöver skickas fram och tillbaka.

Post skickas självklart ändå, men varje kilometer extra som posten inte behöver köra minskar utsläppen och gör hela lånebranschen lite mer miljövänlig.

Jämförelsesajter och deras miljötänk

Detta hållbara tänk och beteende går även att se hos de sajter som jämför lån. Många jämförelsesajter har idag ett större fokus på att trycka på olika långivares miljötänk och hållbarhetsarbete. Jämförelsesajten Lånium ser exempelvis till att lyfta fram BankID för de företag som använder detta. Många långivare jobbar även med hållbarhet genom att ge tillbaka till samhället i form av välgörenhet och liknande. Läs mer om Lånium om du är nyfiken på att se hur en jämförelsesajt fungerar och för att läsa mer om hur olika låneföretag jobbar med hållbarhet.

Framtiden för lånebranschen

Det lånebranschen kan göra nu är att fortsätta sitt hållbarhetstänk och försöka få fler företag att prioritera både miljö och hållbarhet. Företag idag behöver börja inse att hållbarhet och miljön är något som behöver genomsyra hela företaget och allt man gör. Vi vill tro att om en bransch föregår med gott exempel och visar att det går att driva ett framgångsrikt företag samtidigt som man har ett miljötänk kommer fler företag följa efter.