När man startar ett företag så är det mycket som man måste tänka på. Bland annat så måste man se till att företaget arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är en förutsättning för att företaget ska lyckas i det långa loppet. Genom att tänka hållbart så kan man bland annat spara in pengar på den ekonomiska delen. Man ser även till att världen fortsätter att vara en bra plats för de efterlevande. Det är nämligen mycket viktigt att man är rädd om miljön och planeten som vi bor på.

Det är inte bara nya företag som måste ha hållbart företagande i åtanke. Ju större företaget är desto viktigare är det att du arbetar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Ju större företaget, är desto större påverkan har det på miljön och det är företagarens ansvar att se till att den påverkan på miljön är så nära noll som möjligt. Helst ska den vara positiv. Små företag som inte omsätter så mycket eller arbetar med många olika produkter har givetvis en mindre påverkan på miljön. Men det är viktigt att även dessa ser till att arbeta med hållbar utveckling. Allt du och ditt företag gör räknas och det gäller att alla är med och hjälper till när det kommer till att värna om miljön. Om du har ett nystartat företag är det viktigt att du tar med det hållbarhetsfrågan redan från början. Det är dock aldrig försent att ändra rutinerna för ett företag.