Skapa tid för hållbarhet

Speciellt småföretagare kan ha svårt att få hållbarhetsarbetet att bli en naturlig del av vardagen. Detta kan delvis ha att göra med att det finns ont om tid. Det kan lösas det genom att avsätta en kort tid under veckan då man följer upp hållbarhetsarbetet. En av de största fördelarna med hållbarhetsarbete är att man sparar pengar på det och man ser även direkt om det fungerar eller inte. Du som företagare kan även se till att använda miljömärkta produkter. På så sätt ser du även till att ni gör er del för att bidra till ett mer håsales-force-automation-1llbart samhälle. Det finns mycket hjälp att få för den som vill skapa ett mer hållbart företag och man kan även ta hjälp av en konsult.

När det är dags för dig att komma igång med hållbart företagande så gäller det att få alla inom företaget med på båten, på så sätt kommer det vara störst chans för er att lyckas. Ett tips är till exempel att avsätta dagar för att till exempel gå på seminarier och dylikt där man pratar om hur viktigt det är att alla bidrar för en hållbar miljö. Ha i åtanke att i likhet med att du kan vinna på att skapa ett mer hållbart företag, så kan du även förlora på att inte göra det. Kunder är idag allt mer miljömedvetna och vill att du som företag ska kunna leverera produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta gäller även de tjänster ni har.

Om ni inte kan leverera era tjänster och era produkter ur ett miljöperspektiv så kan ni istället förlora kunder som väljer att vända sig till en annan leverantör. Ni bör även tänka på samma sätt när ni väljer de företag som ni gör affärer med. På så sätt blir det en god cirkel där alla kommer att göra så mycket som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är nämligen inte endast idag som räknas utan det är lika viktigt vad som sker om 50 år.